Z Á K L A D N Í   Ú D A J EO B E C N Í   Ú Ř A DZ A S T U P I T E L S T V OK O N T A K T

H I S T O R I E
S O U Č A S N O S T
F O T O G A L E R I E
M A P A
D O P R A V A
F I R M Y
F O T B A L
R E S T A U R A C E

Ú Ř E D N Í  D E S K A
D O K U M E N T Y  O Ú
O S T. D O K U M E N T y
@  P O D A T E L N A
F O R M U L Á Ř E
Z E P T E J T E  S E . . .

 

F O T B A L :

R O Z P I S  U T K Á N Í
H R Á Č I

K O M E N T Á Ř E
V Ý R O Č N Í  S C H Ů Z E


H L A V N Í   S T R A N A


 

F C  Ž d á n i c e

Také fandíte ždánickému fotbalu?
Tak vám je určena rubrika věnovaná všemu, co se týká fotbalového dění ve Ždánicích.
Obsah se bude postupně měnit podle možností zpracovat aktuální informace.

Sestava 2014:
 

KOMÁREK Daniel   brankář
PAZDERKA Jaroslav   brankář
NOVOTNÝ Tomáš   brankář
     
VESELÝ Tomáš st.   obránce
ŠTĚPÁN Radek   obránce
HOLUB Lukáš   obránce
HOLUB Vojtěch   obránce
PAČES Václav   obránce
HEINZ Jan   obránce
STÁREK Jan   obránce
KULÍŠEK Libor   obránce
     
KANINA Aleš   záložník
KUČERA Jiří   záložník
SLÁDEČEK Tomáš   záložník
VESELÝ Zdeněk   záložník
NOVOTNÝ Jiří   záložník
KOTRABA Antonín   záložník
OSTRÝ Radek   záložník
     
Vychodil Zdeněk   útočník
PIKNER Vlastimil   útočník
VESELÝ Tomáš ml.   útočník
MARTÍNEK Jaroslav   útočník
KONČEL Vojtěch   útočník
HERVERT Tomáš   útočník

Sportu zdar a ždánickému fotbalu zvláště !